Scroll To Top

 

השכלה

1980-1984  בוגרת המחלקה לאומנות בצלאל, ירושלים.

1998-1997  לימודי צילום המדרשה לאומנות בית ברל

2004 -2006  M.A.  לימודי נשים בשילוב אומנויות, שלוחת אוניברסיטת לסלי

 

 

תערוכות יחיד

 • 1994  הסטודיו גלריה מכללה ללימודי אומנות רעננה. 
 • 1995  הסדנה לאומנות יבנה.
 • 1998  גלריה קיבוץ נחשון
 • 1999  גלרית קיבוץ לוחמי הגטאות.
 • 2000  הגלריה העירונית רחובות
 • 2001  גלריה גרוס תל אביב
 • 2001  גלרית בית העם תל אביב
 • 2003  גלריה אוריון רמת-השרון
 • 2009  גלריה גרוס תל אביב
 • 2014  בית האמנים תל-אביב
 • 2016  גלריה אוסול תל אביב

 

תערוכות קבוצתיות

 • 1998  גלריה רגע תל אביב
 • 2002  גלריה לימבוס תל אביב
 • 2002  מוזיאון אשדות-יעקב
 • 2003  מוזיאון רמת-גן
 • 2005  בית האמנים תל-אביב
 • 2006  שלוחת אוניברסיטת לסלי נתניה
 • 2006  גלרית יוטה-סאן
 • 2007  גלריה איצטדיון טדי ירושלים
 • 2015  בית האמנים תל אביב
 • 2019 בית האמנים תל אביב
 • 2020 גלריה זוזו

 

אוצרות

 • 2015  בית האמנים תל אביב
 • 2019 בית האמנים תל אביב
 • 2020 גלריה ND רמת גן